Βαθύ Κόκκινο & Κόκκινο – Προστασία, ζωντάνια, επαναφορτίστε τις μπαταρίες σας

31.00

Βαθύ Κόκκινο & Κόκκινο – Προστατεύει, Γειώνει, Ενεργοποιεί

Κεντρική Ιδέα: Γείωση, προστασία από τις ενέργειες της γης, επανεργοποίηση. Γείωση του σκοπού, καθημερινή προστασία, επαναζωογόνηση.

Βαθύ Κόκκινο: Παρέχει ισχυρότερη προστασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον καθαρισμό του σπιτιού εξουδετερώνοντας την ψυχική δραστηριότητα. Επίσης, είναι χρήσιμο για τον φόβο και την εξάντληση.

Κόκκινο: Είναι για την καθημερινή προστασία και έχει να κάνει με τις ενεργειακές αλλαγές σε διαπροσωπικό επίπεδο και μια μεγάλη απάθεια ή ανεξήγητη κούραση.

Κατηγορία: