Βασιλικό Μπλε – Διεύρυνση & προστασία νοητικών λειτουργιών

31.00

Βασιλικό Μπλε – Ο Προστάτης της Επικοινωνίας

Κεντρική Ιδέα: Η Επικοινωνία που περνάει μέσα από εμάς, για να μας ελευθερώσει από τον πόνο. Οι Μπλε Πομάδες υποστηρίζουν την ύψιστη επικοινωνία της αγάπης, τρέφοντας τις πλευρές της έμπνευσης και της αφοσίωσης. Μας βοηθούν να βρούμε το Πνεύμα μέσα από την ύλη.

Κατηγορία: