Πορτοκαλί – Ανάκαμψη από σοκ ή stress

31.00

Πορτοκαλί – Προστάτης Αναδρομών και απορροφητής του σοκ του παρελθόντος.

Κεντρική Ιδέα: Αναδρομή και απορρόφηση κλονισμού, φέρνει διορατικότητα.

Κατηγορία: