Οι Πεμπτουσίες (Quintessences) φέρνουν μία περισσότερο λεπτή ενέργεια στο σύστημα της Aura – Soma. Δουλεύουν στα αστρικά και αιθερικά πεδία. Η λειτουργία τους είναι στην επίκληση των περισσότερο θετικών ενεργειών της χρωματιστής ακτίνας που σχετίζονται με το πεδίο της αύρας.