Έλαια Ισορροπίας: είναι η καρδιά του συστήματος της Aura – Soma. Το πρώτο που γεννήθηκε , το Λάδι Ισορροπίας είναι ο καθρέπτης της ψυχής, που μας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας και να επιλέξουμε τις ανάγκες μας. Ένα μη επεμβατικό, αυτό-επιλεγόμενο σύστημα ψυχής.