Οι Αρχάγγελοι της Aura – Soma έχουν μοναδική σύνδεση με κάθε άνθρωπο και την προσωπική του εξέλιξη. Λειτουργούν σαν φύλακες των ανθρώπων και όλων των ζωντανών όντων. Σε περιόδους κρίσεων μας φέρνουν προστασία και μας ανοίγουν στην εσωτερική καθοδήγηση.