ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η aura-sοma αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά την πλοήγηση  των χρηστών στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος  και προκειμένου να γίνει παραγγελία κάποιου προϊόντος, θα ζητούνται προσωπικά στοιχεία που αφορούν στον χρήστη αποκλειστικά και μόνον για να πραγματοποιηθεί η παραγγελία. Ειδικότερα, θα ζητείται καταχώριση  στοιχείων (όπως  όνομα, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.).

Διευκρινίζεται ότι το  ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των  χρηστών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο για εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το  ηλεκτρονικό κατάστημα ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια παραγγελία και αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής του  σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται  στο  ηλεκτρονικό κατάστημα  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την aura-sοma ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (ταχυδρομικές εταιρείες), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγής του πελάτη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος aura-sοma.gr.

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.