ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το aura-soma.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης  προϊόντων αιθέριων ελαίων (Έλαια ισορροπίας, Πομάδες κλπ.) και aura-sοma Κοσμημάτων, (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα»)  που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής (οδός Σεφέρη αρ.3) (στο εξής aura-sοma). Η χρήση του  ηλεκτρονικού καταστήματος  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και έχει ως απώτερο σκοπό την ενημέρωση των χρηστών για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν από το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η aura-sοma διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, δέον να αναφερθεί ότι όλες οι δημοσιεύσεις παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, που μπορεί να περιλαμβάνει ανακρίβεια λόγω τυπογραφικών λαθών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την aura-sοma των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η aura-sοma δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την  aura- sοma των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η  aura- sοma δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.